Refeeding syndroom

Op deze pagina vindt u de richtlijn Refeeding Syndroom. In 2019 is deze richtlijn herschreven.

ACHTERGROND

Ondervoeding bij ziekte is een frequent probleem in de (Nederlandse) gezondheidszorg. Ernstig ondervoede patiënten hebben bij het snel (her)starten van (par)enterale voeding een verhoogd risico op het ontwikkelen van het refeedingsyndroom. Het refeedingsyndroom kan worden omschreven als de ernstige en potentieel fatale verschuivingen in vocht en elektrolyten tussen de
verschillende lichaamscompartimenten, die ontstaan bij het starten van (par)enterale voeding bij patiënten die langdurig niet gevoed zijn of om een andere reden ondervoed zijn.

Het doel van de NVO richtlijn is het beschrijven van een strategie om ernstige gevolgen van het refeedingsyndroom te beperken door te anticiperen op te verwachten verschijnselen passend bij het refeedingsyndroom. De richtlijn kan gebruikt worden als basis om de zorg rond het refeedingsyndroom goed en uniform te organiseren in uw eigen (ziekenhuis)organisatie.

OORZAAK

Langdurig vasten en/of verlies van voedingstoffen leidt tot ondervoeding door verlies van zowel vetmassa als spiermassa.

Download

nvo-richtlijn-refeedingsyndroom-eindversie-nov-2019.pdf